Notícies

Notícies

La inteligencia artificial y las tecnologías ómicas revolucionarán el 2018

L'intel·ligència artificial i les tecnologies òmiques revolucionaràn el 2018

Novedades de IoT aplicadas a la Agricultura y la Alimentación

Novetats de IoT aplicades a l'Agricultura i l'Alimentació

Parlem amb Gabriel Anzaldi sobre SimulaReg

Parlem amb Gabriel Anzaldi sobre SimulaReg

Europa necesitará 8 millones de expertos en Big Data en 2020

Europa necessitarà 8 milions d'experts en Big Data al 2020

Guanyadors premis RURALAPPS 2018

Guanyadors premis RURALAPPS 2018

IES

Simulareg: el món virtual dels regants

Projecte EFISEMBRA amb EURECAT-CTM

Projecte EFISEMBRA amb EURECAT-CTM

Jornada Interclúster FEMAC-CMAV

Jornada Interclúster FEMAC-CMAV

La Jornada Interclúster INNOVI-FEMAC es celebra amb èxit a les instal·lacions de Codorniu a Raïmat

La Jornada Interclúster INNOVI-FEMAC es celebra amb èxit a les instal·lacions de Codorniu a Raïmat

IES

La Fundació Maqcentre de Lleida se incorpora a Eurecat

IES

Immersió Estratègica de la FEMAC

IES

UdL i Eurecat s'uneixen para fer de Lleida pol innovació en agricultura 4.0