News

News

 INNO4AGRO, ecosistema agroalimentari innovador a la Fira de Sant Miquel

INNO4AGRO, innovative agri-food ecosystem at the Sant Miquel Lleida Fair

 Jornada d’Innovaciò Tencològica a Lleida: la protección del medi ambient, la captació de dades i la transferencia de coneixements a debat

Technological Innovation Conference in Lleida: environmental protection, data collection and knowledge transfer to debate

Eurecat probará tecnología de inteligencia artificial en granjas gestionadas por OPP Group

Eurecat will test artificial intelligence technology on farms managed by OPP Group

 Eurecat vol millorar la producción agroalimentària amb la introducció de tecnología robòtica

Eurecat wants to improve agri-food production with the introduction of robotic technology

Intel·ligència artificial per a l'aigua

Artificial intelligence for water

 El centro Eurecat lidera un proyecto que une maquinaria agrícola e internet

The Eurecat center is leading a project that combines agricultural machinery and the internet

La inteligencia artificial y las tecnologías ómicas revolucionarán el 2018

Artificial intelligence and omics technologies will revolutionize 2018

Novedades de IoT aplicadas a la Agricultura y la Alimentación

News of IoT applied to Agriculture and Food

Parlem amb Gabriel Anzaldi sobre SimulaReg

We speak with Gabriel Anzaldi about SimulaReg

Europa necesitará 8 millones de expertos en Big Data en 2020

Europe will need 8 million experts in Big Data in 2020

Guanyadors premis RURALAPPS 2018

Winners of RURALAPPS 2018 awards

IES

Simulareg: the virtual world of the irrigators

Projecte EFISEMBRA amb EURECAT-CTM

Project EFISEMBRA with EURECAT-CTM

Jornada Interclúster FEMAC-CMAV

Intercluster Conference FEMAC-CMAV

La Jornada Interclúster INNOVI-FEMAC es celebra amb èxit a les instal·lacions de Codorniu a Raïmat

The Intercluster Conference INNOVI-FEMAC celebrates amb èxit to the instal·lation of Codorniu to Raïmat

IES

The Maqcentre Foundation of Lleida joins Eurecat

IES

Strategic Immersion of FEMAC

 El FEDER aprova un projecte de la Paeria i la UdL perquè Lleida lideri la innovació agroalimentària

The ERDF approves a project of the Paeria and the UdL for Lleida to lead agri-food innovation

IES

UdL and Eurecat come together to make Lleida pole innovation in agriculture 4.0

Agritech BigData