Actius

Equipament

AgriTech Big Data disposa de les infraestructures necessàries per tal de poder desenvolupar projectes Big Data amb garantia d’èxit.

Hardware

Infraestructures cloud que permeten una potencia de còmput i emmagatzematge elàstica i que es pot dimensionar per complir amb les necessitats de cada projecte.

Software

Plataforma amb mùltiples eines Big Data per emmagatzemar, processar i analitzar grans volums de dades provinents de fonts variades i amb formats diversos.



Instal·lacions

Les instal·lacions situades al Parc Científic i Tecnològic de Gardeny (PCiTAL) de Lleida ofereixen sales de treball per dur a terme activitats de coworking dirigides a emprenedors i empresaris que vulguin crear o consolidar la seva línia de negoci en l’àmbit del desenvolupament de serveis i productes en l’àmbit del coneixement, les TIC i les seves aplicacions i solucions a l’entorn agroalimentari i agroforestal.



Know-How

L’actiu més important del que disposa la iniciativa Agritech Big Data és la experiència aportada pel seu equip humà i el suport dels diferents socis i col·laboradors.

Agritech BigData