Proposal

AgriTech Big Data és una iniciativa liderada per Eurecat i L’UdL que incorporarà altres promotors o col·laboradors en la mesura que aportin valor i s’alineïn amb els seus objectius estratègics.

Els principals objectius estratègics l’iniciativa són:

  • Crear un espai d’innovació que ajudi a tangibilitzar el valor de les dades per a les empreses.

Agritech Big Data permetrà identificar els casos d’ús de valor i demostrarà el seu benefici amb resultats pràctics, que s’adquiriran a través de l’execució de projectes d’innovació. Això afavorirà l’acceleració del desenvolupament de solucions basades en la tecnologia Big Data i la confirmació permanent del valor afegit que poden representar aquestes tecnologies, a la millora dels processos de negoci i la sostenibilitat del sector.

  • Integració de l’oferta tecnològica clau en Big Data per al sector Agroalimentari i medioambiental

Agritech Big Data serà capaç d’executar projectes d’innovació Big Data estant sempre a l’avantguarda de les solucions tecnològiques disponibles per aconseguir els resultats de major benefici. Per tant, l’iniciativa neix amb la voluntat d’esdevenir un agent d’integració i alineament tecnològic capaç de resoldre els reptes relacionats amb la creació de repositoris de dades, el tractament i anàlisi d’aquestes, i les visualitzacions avançades, abordant les necessitats i objectius de cada projecte. Agritech Big Data serà una plataforma oberta a tot el sector Agroalimentari per adreçar els seus acyors i activitat.

  • Capacitar empreses i professionals en l’àmbit Big Data

Un dels compromisos de Agritech Big Data serà el de transferir el coneixement que esdevingui de la seva activitat per impulsar la capacitació, el reciclatge i el desenvolupament de professionals en un àmbit de gran projecció professional. Aquesta compromís s’executarà a través de diverses activitats que inclouran la transferència de coneixement durant els projectes d’innovació, la provisió de serveis de formació especialitzats, i la col·laboració amb altres universitats i altres entitats formatives.

  • Esdevenir un referent internacional per al sector agralimentari

L’activitat de la plataforma ha de potenciar Lleida, i Catalunya, com a pol de coneixement de referència Big Data aplica al sector Agroalimentari. Per assolir aquest objectiu, es divulgaran les millors pràctiques en mitjans especialitzats i xarxes socials, es gestionarà la presència en esdeveniments rellevants, i, com a pilar principal, s’organitzarà un Simposi Agritech Big Data de referència Nacional/estatal. De la mateixa manera, es cercaran aliances amb altres agents internacionals experts en tecnologies Big Data, per a formar part de les xarxes de coneixement mundial més rellevants en l’entorn al tractament de dades en el sector.

La proposta de la plataforma AgriTech BIG DATA es concreta en la següent estratègia:

  • Esdevenir un laboratori d’idees (think tank) i punt de trobada entre les empreses, el centres de recerca i universitats i l’administració pel que fa a identificar els problemes que requereixen d’una aproximació BIG DATA en el sector agroalimentari.
  • Identificar els tipus de dades que ja s’estan recollint en aquest àmbit, la seva qualitat, estructura, etc., i posar-les en valor, treballant especialment en la definició d’estàndards de recollida i processament de dades per al sector.
  • Recollir els interessos dels diferents agents, públics i privats, del sector i identificar les oportunitats de negoci i l’impacte potencial de les tècniques BIG DATA en el sector.
  • Coordinar la posada en marxa de projectes amb participació dels agents del sector i amb els proveïdors de recursos computacionals i d’anàlisi.
  • Cercar col·laboracions multi-sectorials amb iniciatives nacionals e internacionals.

És important destacar que AgriTech Big Data serà una entitat tecnològicament neutre i com a tal serà un pol d’integració de coneixement, les eines, tecnologies i solucions disponibles en el mercat, sent objectiu oferir un servei i propostes de valor objectives i orientades a les necessitats de cada client.