Main Activities

La plataforma virtual AgriTech BIG DATA funcionarà, en una primera etapa, en diferents grups de treball que estaran centrats en els següents activitats:

 • Recerca d’oportunitats de les tècniques BIG DATA en el sector agroalimentari.
  • Recollir informació sobre iniciatives BIG DATA en relació al sector agroalimentari.
  • Explorar iniciatives relacionades a la UE i al món.
  • Identificar tècniques BIG DATA directament aplicables en aquest sector.
   • Identificar stacks tecnològics adequats per a cada cas d’ús incloent:
   • Promoure apliació de tècniques Big Data Analytics en agricultura
  • Identificar casos d’èxit. Empreses que ofereixen solucions BIG DATA en aquest àmbit.
  • Buscar possibles targets per desenvolupar projectes al nivell del actors agrícoles locals.
  • Formació especialitzada.
  • Proporcionar entorns de treball dotats d’infrastructura al sector per poder fer ús de tecnologies Big Data aplicates al sector agroalimentari sense necessitat de dominar la part de configuració de la plataforma. Això reduirà la corba d’aprenentatge i adaptació de l’expert de domini agroalimentari, habituat a l’ús de tècniques estadístiques i d’anàlisi clàssiques, en un nou entorn potenciat amb tècniques Big Data.
  • Proporcionar mesures per assegurar la interoperabilitat i estandardització dels sistemes desenvolupats, permetent una millor acceptació a mercat i promocionants la seva futura extensió o incorporació en altres sistemes existents.
  • Proporcionar catàlegs de dades (lliurement accessibles o no) que puguin ser útils per a altres iniciatives Big Data dins el sector (o fins i tot altres).
 • Identificació de projectes que serveixin de prova de concepte.
  • Sessions demostratives i formatives sobre BIG DATA.
  • Impulsar els projectes demostratius i proporcionar assistència en la cerca de recursos computacionals.
  • Accés a dades públiques.
 • Identificació de grans projectes.
  • Sessions de treball amb empreses del sector.
  • Discussió amb l’administració.
  • Preparació de projectes per a l’obtenció de recursos.

La present proposta pretén, des de l’àmbit acadèmic i de la R+D+i, promoure l’especialització intel·ligent del territori de Lleida per tal de millorar la competitivitat empresarial, l’ocupació i l’emprenedoria a Lleida.

 • Vertebrar i enfortir el teixit empresarial.
 • Promoure i facilitar l’emprenedoria.
 • Promoure el creixement empresarial.
 • Impulsar tecnologies facilitadores emergents (KET) en TIC