Introduction

El sector agroalimentari s’enfronta a importants reptes degut, principalment, als canvis demogràfics, a la cada vegada més exigent demanda social respecte a la alimentació, la salut i el medi ambient, i a la limitació dels recursos naturals, fet que exigeix esforços continus d’innovació per poder donar respostes als reptes de la societat.

D’un temps ençà s’han introduït gran nombre d’avenços tecnològics que permeten plantejar-se una planificació acurada de la producció agroalimentària, tant al camp, la granja com a la indústria. En l’horitzó es plategen qüestions com ara el seguiment individualitzat dels animals d’una granja de manera que, mitjançant sensors, es pugui individualitzar el tractament de malalties i controlar l’alimentació més adient en funció de les característiques de l’animal. Això comporta l’ús de sensors, la recollida de gran quantitat de dades i el desenvolupament d’eines de control i decisió adients.

El que avui es coneix com a BIG DATA inclou un conjunt de tècniques orientades a extreure informació i orientar decisions a partir de dades que en general estan poc estructurades i provenen d’orígens diversos. Arreu del mon s’han posat en marxa iniciatives per tal de disposar de plataformes i eines adients per a que les empreses puguin treure profit d’aquestes tècniques. Una ullada a les diferents iniciatives deixa clar que el concepte de BIG DATA ha arribat per a quedar-se i que la ciència de les dades és una gran oportunitat de futur.