Initiative

El Govern de Catalunya té la missió i compromís de vetllar pel desplegament i implementació de polítiques de sostenibilitat, per fer de Catalunya un país capdavanter d’Europa fonamentat en l’harmonització del desenvolupament econòmic amb la millora del benestar humà i l’equitat social.

En aquest context, en el marc de l’Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació promogut pel Govern d’acord amb el nou marc fixat per la Unió Europea en l’Estratègia Europa 2020, s’ha elaborat l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) com un instrument per a la millora a llarg termini de la competitivitat de l’economia catalana i de l’ocupació, que estableix el full de ruta de la reactivació econòmica sobre la base de preservar el model de cohesió social.

 

L’estratègia de política industrial és, per primer cop, sectorial, i s’estructura al voltant de 7 eixos estratègics, àmbits que tenen massa crítica, avantatges competitius i potencial de creixement per generar nova activitat econòmica i crear ocupació.

AgriTech BIG DATA s’incardina en l’eix de la indústria alimentària: