Coordination and Operation

Per tal que aquesta plataforma virtual funcioni serà necessària una bona coordinació entre els principals actors que s’impliquin i que poden estar ubicats en diferents institucions. Inicialment, es proposa un nucli coordinador liderat per EURECAT-Lleida i La UdL, amb seu al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL).

El grup coordinador tindrà la responsabilitat de planificar el treball a realitzar i de proposar una organització adient que posi en contacte grups i centres de recerca, plataformes tecnològiques, institucions, empreses, etc., per a desenvolupar projectes concrets.

Es cercaran aliances amb altres agents rellevants del sector d’R+D+ì català, que puguin canalitzar iniciatives cap a la plataforma. Com exemple podem esmentar el Centre d’excel·lència Big Data Barcelona “coordinat i impulsat també per Eurecat com una iniciativa transversal i multisectorial” o el BIB “centrat en la recerca biomèdica”, amb qui la plataforma AgriTech BIG DATA es coordinarà amb els seus òrgans corresponents per tal de dur a terme les accions que siguin necessàries. En aquest sentit, ambos centres centralitzaràn la seva activitat en el sector agroalimentari cap a la plataforma AgriTech BIG DATA.