Assets

AgriTech Big Data disposarà de les infraestructures TIC necessàries per tal de poder desenvolupar projectes Big Data amb garantia d’èxit. La infraestructura Big Data contempla tant l’àmbit de maquinari com de programari.

En l’àmbit de maquinari, el centre adoptarà infraestructures cloud que permetin una disposició d’elements elàstica i que es pugui regular en funció de la demanda que pugui tenir cada projecte.

En l’àmbit de programari, el centre comptarà amb eines que permetin:

  • La creació i gestió de repositoris de dades provinents de fonts heterogènies i de gran volum.
  • La revisió dels repositoris actuals de les dades del client per a incorporar-los al flux analític.
  • L’anàlisi de dades mitjançant tècniques de mineria de dades i machine learning capacitades per tecnologies que permetin paral·lelitzar els processos, ja sigui per l’anàlisi d’streams en temps real, o en processos batch.
  • L’obtenció d’informació valuosa a través dels anàlisis realitzats, que es podrà presentar amb visualitzacions avançades o es podrà fer servir per a alimentar altres sistemes de procés.

 

Es disposará de l’actual espai físic d’Eurecat en el PCiTAL per a dur a terme activitats de coworking dirigides a emprenedors i empresaris que volguessin crear o consolidar la seva línia de negoci en l’àmbit del desenvolupament de serveis i productes en l’àmbit del coneixement, les TIC i les seves aplicacions i solucions a l’entorn agroalimentari i agroforestal.

La pròpia experiència aportada tant per Eurecat com pels seus socis i col·laboradors, s’estendrà gràcies a la execució de projectes, conformant l’actiu intangible més important de l’iniciativa. Aquestes capacitats i coneixement aportats i desenvolupats pel seu personal propi, dels socis i col·laboradors estables, al voltant del Big Data correspondrà als 4 perfils clau dels projectes executats: cap de projecte d’innovació, data scientist, data engineer, i expert de domini.